Zakazane kody PKD – spółka z o.o.

Zakazane kody PKD to kody, których nie można używać prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja spółki online jest wybierana przez niejednego przedsiębiorcę. Podczas założenia spółki przedsiębiorca musi dokonać wyboru odpowiednich do profilu działalności kodów PKD.

Podczas wyboru kodów PKD, należy bardzo uważać, gdyż wybór zakazanych kodów powoduje zwrócenie wniosku o rejestrację spółki przez sąd.

Lista zakazanych kodów PKD:

 • PKD 64.11.Z – Działalność banku centralnego
 • PKD 65.11.Z -Ubezpieczenia na życie
 • PKD 65.12.Z -Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • PKD 65.20.Z -Reasekuracja
 • PKD 65.30.Z -Fundusze emerytalne
 • PKD 66. 11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi
 • PKD Dział 84 – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
 • PKD 85 – Edukacja
 • PKD 92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
 • PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
 • PKD 97 – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
 • PKD 98.10.Z -Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
 • PKD 98.20.Z – Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
 • PKD 99 – Organizacje i zespoły eksterytorialne