Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa stanowi strukturę, której częściami składowymi są samodzielne prawnie podmioty, prowadzące działalność w postaci spółek kapitałowych (spółek z o.o. lub akcyjnych). Relacje pomiędzy pomiotami mają charakter kapitałowy, wynikający z posiadania akcji lub udziałów w podmiotach podporządkowanych.

Uregulowania prawne grup kapitałowych znajdują się w Ustawie o Rachunkowości i Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Z tych przepisów wynika między innymi to, że grupy kapitałowe mogą składać skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Natomiast przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych umożliwiają grupie kapitałowej rozliczać się wspólnie z podatków przy spełnieniu określonych wymogów w zakresie wysokości kapitału zakładowego i posiadanego udziału.

W Polsce istnieje kilka znanych grup kapitałowych. Są one popularne nie tylko na terenie Polski, lecz często także w Europie. Obsługa rachunkowo-prawna takich spółek jest sporym wyzwaniem. Wymaga zatrudnienia wielu księgowych, specjalistów od finansów oraz prawników. W takich przypadkach mało prawdopodobne jest zatrudnienie biura rachunkowego, które sprawdza się w przypadku mniejszych podmiotów.