Spółka osobowa

Spółka osobowa to spółka handlowa będąca podmiotem prawa. Może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.
Wspólnicy mają możliwość wypowiedzenia udziałów spółki.
Spółki nie posiadają osobowości prawnej. Wspólnicy odpowiadają osobiście za zobowiązania.

Do spółek osobowych należą:
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo-akcyjna

Rozwiązanie spółki nie obliguje do przeprowadzenia procedury likwidacji spółki.