Zakup spółki z o.o. komandytowej

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Zakup spółki z o.o. komandytowej .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć łatwa oraz, że nie będzie dla nikogo problemem. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co sprawia, że bardzo duża grupa osób wycofuje się z tego pomysłu, z racji tego, że zbiór czynności i formalności, które należy załatwić,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obarczony kilkoma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz adres spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei niżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się również ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Założenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Zakup spółki z o.o. 2015

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Zakup spółki z o.o. 2015 .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest drobnostkowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to takie łatwe, co jest przyczyną, że grono osób odpuszcza realizację tego celu, bo ogrom czynności i spraw, które powinno się załatwić,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces jest obarczony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę i siedzibę firmy, przedmiot działalności, kwotę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak niżej w skrócie, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Zakup spółki z o.o. bez historii

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Zakup spółki z o.o. bez historii .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa bezproblemowa oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W życiu realnym nie jest to proste, co powoduje, że bardzo duża grupa osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego projektu, ponieważ obszar czynności i zagadnień, które należy zrealizować,jest przerażający. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają firmy, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces został obciążony paroma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę oraz siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei poniżej króciutko, od punktów wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, ale które są tak samo niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.