Jednoosobowa spółka z o.o. – czy warto?

Jednoosobowa spółka to podmiot gospodarczy, którego wszystkie udziały znajdują się w posiadaniu jednego wspólnika. Samodzielne prowadzenie spółki z o.o. wiąże się zarówno z korzyściami, jak i obowiązkami.

Obowiązki:

– zawarcie umowy spółki w aktu notarialnego,
– wniesienie wkładów na rzecz kapitału zakładowego,
– wybór członków zarządu,
– złożenie wniosku o wpis spółki do KRS wraz z oświadczeniem o posiadaniu wszystkich udziałów,

Zaletą prowadzenia jednoosobowej spółki z o.o. jest fakt, że jedyny wspólnik nie musi zwoływać zgromadzenia wspólników, konsultować podejmowanych decyzji ani organizować głosowania.

Negatywnym aspektem tego rozwiązania jest fakt, że oświadczenia woli wspólnika należy sporządzać w formie pisemnej. Często z niewiedzy przedsiębiorców dochodzi do naruszenia przepisów związanych na przykład z pobieraniem pieniędzy na postawie ustanej umowy. Kolejnym minusem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczenie możliwości reprezentowania jej wspólnika aż do momentu uzyskania przez nią wpisu do KRS. Warto pamiętać również o tym, że jedyny wspólnik traktowany jest jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność i zobowiązana jest do odprowadzania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.