Wspólnik w spółce z o.o. – kto może nim być?

O pozostanie wspólnikiem w spółce z o.o. może ubiegać się:
– osoba fizyczna,
– osoba prawna,
– ułomna osoba prawna.

Warto pamiętać, że osoba fizyczna chcąca zostać udziałowcem spółki, nie może być karana w ciągu 5 lat wstecz. Zasada ta odnosi się przede wszystkim do przestępstw związanych z fałszowaniem dokumentów oraz nielegalnym pozyskiwaniem informacji. Prócz tego mowa również o przestępstwach przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz pieniężnemu.

Ciekawą informacją jest to, że wspólnikiem spółki może również być inna spółka z o.o., gdyż obowiązuje zasada możliwości nabywania udziałów przez osoby prawne. Do podmiotów, które mogą zaliczyć się do tej grupy są także spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, partie polityczne oraz fundacje.

Z reguły spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest podmiotem, który samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania. Dysponuje ona swoim kapitałem, a wszystkie należności są uiszczane z kasy spółki, co daje możliwość zabezpieczenia prywatnego majątku wspólników w razie problemów finansowych spółki.

Każdy wspólnik, który posiada udziały w spółce z o.o. ma również określone w statucie zarówno prawa, jak i obowiązki.

Spośród najważniejszych praw możemy wymienić:
– prawo do udziału w zyskach,
– prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników,
– prawo głosu i kontrolowania działalności spółki,
– prawo do zbywania udziałów.

Akt notarialny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Akt notarialny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest prosta oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że rzesza osób po prostu wycofuje się z tego pomysłu, bo zbiór obowiązków i spraw, które powinno się zrealizować,jest przerażający. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją podmioty, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa został obciążony kilkoma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast niżej króciutko, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są również ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.