Rejestracja spółki online

Niektóre pośród spółek handlowych mogą być rejestrowane online. Do grupy tych podmiotów zalicza się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe oraz jawne. Niestety to tylko te mogą być zarejestrowane w ten sposób. Być może z czasem do tego grona zacznie się zaliczać kolejne rodzaje spółek.

Rejestracja online jest łatwiejszym i nieco szybszym sposobem zakładania spółek w KRS. Nie jest jeszcze w pełni idealna, gdyż wielu czynności poza rejestracją trzeba dokonać osobiście, a to wydłuża czas i zwiększa obowiązki. Wprowadzone uproszczenia dzięki rejestracji online, dotyczą między innymi:
– sporządzania umowy spółki w systemie rejestracyjnym, nie u notariusza,
– sporządzania i składania wniosków rejestracyjnych w systemie eMS,
– uiszczania opłat sądowych również online,
– rejestracji w KRS w ciągu 24 godzin.

Rejestracja spółek przez Internet to stosunkowo nowe rozwiązanie, ciągle jeszcze nie umożliwiające rejestracji każdego typu działalności. Nie można jednak nie zauważyć jego zalet.

Kapitał zapasowy

kapital-spolkiKapitał zapasowy wchodzi w skład kapitału własnego przedsiębiorstwa. Ma on za zadanie pokryć w przeszłości ewentualne straty finansowe. Stanowi rezerwę środków finansowych, wspomagając i stabilizując działalność gospodarczą.

W spółce akcyjnej kapitał zapasowy musi wynosić co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Dlatego co roku na kapitał zapasowy powinno poświęcać co najmniej 8% zysku. Poza tym na kapitał zapasowy przeznacza się nadwyżki z emisji akcji oraz dopłaty do akcji uprzywilejowanych.

W spółce z o.o. tworzenie kapitału zapasowego jest nieobowiązkowe. Jego powstanie przewiduje umowa spółki lub uchwała wspólników. Tak więc w odróżnieniu od spółki akcyjnej, kapitał zapasowy spółki z o.o. nie ma określonej wysokości. Mogą się na niego składać:

– nadwyżki powyżej wartości nominalnej udziałów,

– zysk netto przekazany na podstawie uchwały wspólników o podziale zysku,

– dodatkowe świadczenia na rzecz spółki.

W zależności od formy prawnej jednostki kapitał zapasowy przyjmuje następujące nazwy:

  • kapitał zapasowy – w spółkach kapitałowych, kapitałowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych,
  • kapitał zasobowy – we wszystkich spółdzielniach,
  • fundusz przedsiębiorstwa – w zakładach państwowych,
  • fundusz zakładu – w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

W pozostałych spółkach osobowych, a także w jednoosobowym przedsiębiorstwie nie jest on wykorzystywany. Ponadto należy dodać, że w spółce akcyjnej kapitał zapasowy jest kapitałem obowiązkowym, a w spółce z o.o. jest kapitałem dobrowolnym.

Jak szybko i sprawnie założyć spółkę?

Każdy z rozpoczynających działalność przedsiębiorców chciałby założyć spółkę w jak najszybszym terminie i jak najłatwiej. Niestety rzeczywistość jest całkiem inna. Założenie spółki w Polsce jest wyjątkowo trudne, a dodatkowo zajmuje trochę czasu.  

Aby szybko i sprawnie założyć spółkę można zdecydować się na założenie spółki przez Internet. Niestety założenie działalności gospodarczej przez Internet jest możliwe tylko w kilku przypadkach – w przypadku spółki z o.o., komandytowej i jawnej. Założenie innych spółek niż wymienione jest już znacznie trudniejsze.

Aby szybko i sprawnie założyć spółkę należy zdecydować się na zakup gotowych spółek. Jest to wyjątkowo dobre rozwiązanie ze względu na to, że przedsiębiorców omija obowiązek samodzielnej rejestracji. Gotowe spółki posiadają już zakończony proces rejestracji, numery identyfikacyjne oraz pełen komplet dokumentacji rejestracyjnej. Pozwala to zakupującym spółki na rozpoczęcie działalności w ciągu kilku dni. Wystarczy bowiem sporządzić umowę zakupu i zmienić dane w KRS.