Błędy, jakie popełniamy podczas zgromadzenia wspólników

Niezwołanie w ogóle zgromadzenia – nie zwołanie zwyczajnego zgromadzenia może mieć bardzo przykre konsekwencje, w najgorszym przypadku nawet natury karnej.

Zasada “wystarczy podpisać” – niestety, zebranie, bez względu czy zwyczajne czy nadzwyczajne wymaga podjęcia odpowiednich decyzji i uchwał, a także ustalenie pewnych kwestii, wdrożenie rozwiązań itp.. Spotkanie nie może więc polegać jedynie na podpisaniu odpowiednich dokumentów i przekazaniu ich księgowej.

Wadliwe zwołanie zgromadzenia – bez względu czy spotkanie odbywa się po terminie, wspólnicy zawiadomieni zostali według aktualnej księgi udziałów, czy może powiadomienia doszły na zły adres – każdy błąd skutkuje konsekwencjami, w tym między innymi nieważnością podejmowanej uchwały.

Niewłaściwe głosowanie – do najczęstszych błędów podczas głosowania zaliczyć można niewłaściwą większość, brak kworum, a także głosowanie na siebie. Aby dokładnie wiedzieć, jak przebiegać powinno głosowanie należy sprawdzić treść umowy, która zawiera regulacje dotyczące przebiegu spotkania oraz wymaganej minimalnej liczby głosów do powzięcia uchwały.

Jak przebiega zwyczajne zgromadzenie wspólników?

W każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego powinno odbyć się zwyczajne zgromadzenie wspólników. Zebranie zwoływane zostaje przez zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zgromadzenie odbywa się najczęściej w siedzibie firmy, chyba że umowa spółki wskazuje na inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego – przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przede wszystkim rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Zatwierdzenie dokumentu obligatoryjne jest, ponieważ bez niego podział zysku jest nieważny.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności – zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno zajmować się rozpatrzeniem i zatwierdzeniem także dokumentu, który podsumowuje pełny rok gospodarczy firmy. Pismo to przedstawia istotne informacje dotyczące stanu majątkowego oraz sytuacji finansowej firmy, w tym także ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazany czynnik ryzyka wraz z opisem zagrożeń.
  3. Podział zysku lub pokrycie strat – po zatwierdzeniu sprawozdań podejmuje się uchwałę o podziale majątku spółki. Dokument wskazuje dokładną kwotę zysku netto, jaki osiągnęła spółka w ostatnim roku oraz konkretne kwoty przeznaczone dla danych wspólników. Uprawnionymi do udziału są wspólnicy, którzy w dniu powzięcia uchwały posiadali udziały w kapitale zakładowym.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć bezproblemowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to proste, co sprawia, że grono osób po prostu rezygnuje z tego planu, ponieważ spis czynności i kwestii, które musi się załatwić,jest olbrzymi. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces został obciążony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę oraz adres spółki, przedmiot działalności, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast niżej w skrócie, punktowo wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, ale które są równie ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.