Jak przeprowadzić aktualizację wpisu w KRS?

Jeżeli posiadasz przedsiębiorstwo zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i zmieniły się jego dane np. adres lub liczba wspólników, to każda taka modyfikacja wymaga dokonania zmiany w KRS.

Sprawę załatwić może właściciel firmy w sposób listowny, elektroniczny lub w biurze podawczym sądu rejonowego. Do KRS zgłoszona powinna być każdorazowa zmiana w postaci: adresu, członka zarządu, danych wspólnika, przedmiotu działalności oraz bezpośrednio treści umowy spółki. Aby prawidłowo przeprowadzić procedurę aktualizacji wpisu w rejestrze to oprócz wniosku o zmianę danych powiadomić należy także Urząd Skarbowy, jeżeli zmienią się dane uzupełniające. Jeżeli spółka zarejestrowana była za pomocą trybu S24, to w takim samym przypadku przedsiębiorca może zgłosić zmiany. Decydując się na sposób online procedura może zostać znacznie przyśpieszona.

Szczególnie uważać należy na treść wniosku. Prawidłowo wypełniony formularz umożliwia uzyskanie zmiany aktualizacyjnej w KRS. Jeżeli dokumenty zostaną błędnie wypełnione i przesłane, to spowoduje to zwrot wniosku lub odmowę wpisu.

krs, zmiana danych krs, aktualizacje krs

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: krs, zmiana danych krs, aktualizacje krs .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest błahostkowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co przyczynia się do tego, że rzesza osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego planu, z racji tego, że ogrom czynności i spraw, które należy zrealizować,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa został obarczony paroma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę i adres spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast poniżej króciutko, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się również ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.