Tanio sprzedam sp z o.o.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Tanio sprzedam sp z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć błahostkowa a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W praktyce nie jest to takie łatwe, co jest przyczyną, że wiele osób zwyczajnie wycofuje się z tego projektu, gdyż obszar czynności i kwestii, które trzeba zrealizować,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces został obciążony paroma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast dalej skrótowo, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, ale które są równie niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Tanio sprzedam sp z o.o.

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Tanio sprzedam sp z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest drobnostkowa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to proste, co sprawia, że grono osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego planu, z racji tego, że zbiór obowiązków i formalności, które pasowałoby załatwić,jest wielki. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces jest obarczony paroma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast dalej skrótowo, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.