Utworzenie nowej spółki koszty

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Utworzenie nowej spółki koszty .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest prosta a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W praktyce nie jest to proste, co wpływa na to, że bardzo duża grupa osób po prostu rezygnuje z tego planu, z racji tego, że zbiór czynności i formalności, które musi się zrealizować,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces został obciążony paroma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei poniżej skrótowo, punktowo wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, które okazują się równie ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.