Wkład pieniężny i wkład niepieniężny

Wkład pieniężny może zostać wniesiony do spółki z o.o. przede wszystkim w następujący sposób:

  • w formie gotówkowej. Wniesienie wkładu pieniężnego w formie gotówki odnotowane jest wtedy w kasie spółki. Zazwyczaj wydawany jest dokument KP (kasa przyjęła).
  • w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym – wymaga to złożenia rachunku bankowego dla spółki z o.o. w organizacji. Często w celu założenia konta dla spółki z o.o. w organizacji banki wymagają dostarczenia aktu notarialnego obejmującego umowę spółki oraz potwierdzenia złożenia wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców.

 

Wkład niepieniężny to prawa majątkowe posiadające zdolność aportową. Przyjmuje się, że zdolność aportową mają prawa, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • są zbywalne,
  • przydatne dla spółki,
  • możliwe do wyceny i ujęcia w bilansie.