Wycena i sprzedaż spółki z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Wycena i sprzedaż spółki z o.o. .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest drobnostkowa a także, że nie będzie dla nikogo problemem. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co powoduje, że bardzo duża grupa osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego planu, z racji tego, że spis zadań i formalności, które należy zrealizować,jest niepokojący. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują podmioty, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces został obarczony paroma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę i adres firmy, obszar działania, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak niżej skrótowo, punktowo wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są równie istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.