Wyszukiwarka krajowy rejestr spółek

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Wyszukiwarka krajowy rejestr spółek .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa łatwa oraz, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że grono osób najzwyczajniej rezygnuje z tego projektu, z racji tego, że zbiór obowiązków i formalności, które powinno się załatwić,jest bardzo duży. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują podmioty, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces został obciążony kilkoma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz adres firmy, obszar działania, wysokość kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, które okazują się również istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.