Zakładanie firm

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Zakładanie firm .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest błahostkowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W praktyce nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że wiele osób najzwyczajniej rezygnuje z tego projektu, gdyż spis zadań i kwestii, które musi się załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces został obciążony kilkoma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę i siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak niżej skrótowo, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, ale które są tak samo niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Założenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.