Zakładanie i sprzedaż spółek

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Zakładanie i sprzedaż spółek .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest błahostkowa oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W życiu realnym nie jest to proste, co przyczynia się do tego, że spora liczba osób po prostu wycofuje się z tego projektu, ponieważ ogrom obowiązków i spraw, które należy zrealizować,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają przedsiębiorstwa, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces został obciążony kilkoma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres firmy, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak dalej w skrócie, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się równie niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.