Zakładanie jednoosovowej spółki z o.o. przez osobę fizyczną

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Zakładanie jednoosovowej spółki z o.o. przez osobę fizyczną .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest prosta oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W praktyce nie jest to proste, co wpływa na to, że rzesza osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego pomysłu, ponieważ zbiór obowiązków i formalności, które należy zrealizować,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obarczony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast poniżej króciutko, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są tak samo ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.