Zakładanie sp z o.o.

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Zakładanie sp z o.o. .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest łatwa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co jest przyczyną, że spora liczba osób najzwyczajniej wycofuje się z tego pomysłu, z racji tego, że spis obowiązków i kwestii, które pasowałoby załatwić,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obarczony paroma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz siedzibę spółki, obszar działania, wysokość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak poniżej w skrócie, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, ale które są tak samo ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Zakładanie sp z o.o.

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Zakładanie sp z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa błahostkowa i, że nie będzie dla nikogo problemem. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że grono osób wycofuje się z tego planu, gdyż ogrom obowiązków i kwestii, które należy zrealizować,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces został obarczony paroma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę i siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak poniżej króciutko, punktowo wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są równie ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.