Zakladanie spółek

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Zakladanie spółek .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa drobnostkowa oraz, że nie będzie dla nikogo problemem. W praktyce nie jest to proste, co powoduje, że grono osób po prostu odpuszcza realizację tego planu, ponieważ ogrom zadań i spraw, które trzeba zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces jest obciążony paroma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę i adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast dalej skrótowo, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Zakladanie spółek

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Zakladanie spółek .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć bezproblemowa oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co jest przyczyną, że grono osób po prostu rezygnuje z tego planu, bo ogrom czynności i formalności, które należy zrealizować,jest wielki. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają firmy, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa został obciążony paroma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz adres firmy, przedmiot działalności, sumę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak niżej króciutko, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.