Zakładanie spółek celowych

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Zakładanie spółek celowych .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa drobnostkowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co jest przyczyną, że spora liczba osób najzwyczajniej wycofuje się z tego pomysłu, ponieważ spis obowiązków i kwestii, które pasowałoby zrealizować,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces został obarczony paroma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę oraz adres spółki, obszar działania, wysokość kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei dalej skrótowo, od punktów wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, ale które są również ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.