Zakładanie spółek offshore

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Zakładanie spółek offshore .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest łatwa a także, że nie będzie dla nikogo problemem. W praktyce nie jest to proste, co jest przyczyną, że wiele osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego projektu, ponieważ ogrom zadań i spraw, które musi się zrealizować,jest olbrzymi. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa został obarczony paroma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę i adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei dalej króciutko, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.

Zakładanie spółek offshore

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Zakładanie spółek offshore .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest błahostkowa i, że nie będzie dla nikogo problemem. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że rzesza osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego pomysłu, z racji tego, że zakres zadań i formalności, które pasowałoby zrealizować,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces został obciążony kilkoma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę oraz siedzibę firmy, obszar działania, wartość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast niżej króciutko, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.