Zakładanie spółek w Krakowie

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Zakładanie spółek w Krakowie .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest bezproblemowa oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to takie łatwe, co sprawia, że rzesza osób po prostu wycofuje się z tego projektu, z racji tego, że szereg obowiązków i zagadnień, które pasowałoby załatwić,jest olbrzymi. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces został obarczony kilkoma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę oraz adres spółki, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak poniżej króciutko, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, ale które są równie istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.

Zakładanie spółek w Krakowie

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Zakładanie spółek w Krakowie .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa łatwa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co jest przyczyną, że rzesza osób rezygnuje z tego projektu, gdyż zakres obowiązków i formalności, które należy załatwić,jest wielki. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces został obarczony paroma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę i siedzibę firmy, obszar działania, kwotę kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei poniżej króciutko, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są również niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.