Zakładanie spółka z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Zakładanie spółka z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest prosta i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co sprawia, że wiele osób zwyczajnie wycofuje się z tego projektu, bo obszar czynności i kwestii, które musi się załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces jest obarczony kilkoma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę oraz siedzibę spółki, obszar działania, wartość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei poniżej króciutko, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są również istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.