Zakładanie spółki akcyjnej

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Zakładanie spółki akcyjnej .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest łatwa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to proste, co wpływa na to, że bardzo duża grupa osób najzwyczajniej rezygnuje z tego pomysłu, z racji tego, że obszar zadań i zagadnień, które trzeba załatwić,jest niepokojący. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują firmy, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces jest obciążony paroma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz adres spółki, przedmiot działalności, sumę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast dalej w skrócie, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.