Zakładanie spółki akcyjnej

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Zakładanie spółki akcyjnej .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest prosta i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W rzeczywistości nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że grono osób najzwyczajniej rezygnuje z tego projektu, ponieważ spis zadań i kwestii, które powinno się załatwić,jest bardzo duży. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują przedsiębiorstwa, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces jest obciążony kilkoma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i adres spółki, obszar działania, sumę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak dalej w skrócie, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.