Zakładanie spółki cena

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Zakładanie spółki cena .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest prosta i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W życiu realnym nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że grono osób najzwyczajniej wycofuje się z tego projektu, gdyż zbiór zadań i zagadnień, które trzeba załatwić,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces został obciążony paroma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę i siedzibę firmy, przedmiot działalności, kwotę kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast dalej króciutko, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są również ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Założenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.