Zakladanie spółki z o.o. krok po kroku

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Zakladanie spółki z o.o. krok po kroku .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa bezproblemowa a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W rzeczywistości nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co jest przyczyną, że spora liczba osób zwyczajnie wycofuje się z tego projektu, bo ogrom czynności i zagadnień, które trzeba zrealizować,jest zniechęcający. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją firmy, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces jest obarczony kilkoma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast niżej skrótowo, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się również ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.