Zakładanie spółki z o.o. przez internet

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Zakładanie spółki z o.o. przez internet .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest bezproblemowa oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W życiu realnym nie jest to proste, co jest przyczyną, że bardzo duża grupa osób po prostu odpuszcza realizację tego pomysłu, z racji tego, że szereg zadań i spraw, które należy załatwić,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces został obarczony paroma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast niżej króciutko, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, ale które są również istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Zakładanie spółki z o.o. przez internet

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Zakładanie spółki z o.o. przez internet .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa błahostkowa oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Naprawdę nie jest to proste, co sprawia, że rzesza osób po prostu rezygnuje z tego planu, bo ogrom zadań i formalności, które powinno się załatwić,jest niepokojący. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują przedsiębiorstwa, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces został obarczony kilkoma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę i siedzibę spółki, obszar działania, wartość kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast niżej króciutko, od punktów wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, które okazują się również niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.