Zakładanie spółki z o.o. Tarnowskie Góry

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Zakładanie spółki z o.o. Tarnowskie Góry .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to proste, co wpływa na to, że rzesza osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego pomysłu, bo spis czynności i spraw, które należy załatwić,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Wspomniany proces został obciążony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz adres spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei niżej w skrócie, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.