Zakup spółki z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Zakup spółki z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa bezproblemowa a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W życiu realnym nie jest to proste, co przyczynia się do tego, że bardzo duża grupa osób najzwyczajniej rezygnuje z tego planu, ponieważ spis czynności i spraw, które powinno się zrealizować,jest niepokojący. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują przedsiębiorstwa, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa został obciążony paroma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei dalej w skrócie, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Założenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Zakup spółki z o.o.

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Zakup spółki z o.o. .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa drobnostkowa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to takie łatwe, co powoduje, że bardzo duża grupa osób po prostu rezygnuje z tego pomysłu, gdyż szereg czynności i formalności, które powinno się załatwić,jest bardzo duży. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces został obciążony kilkoma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę i siedzibę firmy, obszar działania, kwotę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak poniżej króciutko, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się również istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.