Założenie sp z o.o. koszt

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Założenie sp z o.o. koszt .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest bezproblemowa i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co jest przyczyną, że bardzo duża grupa osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego projektu, bo ogrom zadań i formalności, które trzeba zrealizować,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa został obarczony kilkoma obowiązkami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i siedzibę firmy, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak poniżej skrótowo, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się również niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.