Założenie sp z o.o. przez Ukraińca

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Założenie sp z o.o. przez Ukraińca .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa prosta oraz, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że spora liczba osób odpuszcza realizację tego planu, bo spis zadań i zagadnień, które trzeba załatwić,jest wielki. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obarczony kilkoma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei dalej króciutko, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Założenie sp z o.o. przez Ukraińca

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Założenie sp z o.o. przez Ukraińca .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa prosta i, że poradzi sobie z nią każda osoba. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co sprawia, że bardzo duża grupa osób odpuszcza realizację tego planu, z racji tego, że spis zadań i spraw, które musi się załatwić,jest zniechęcający. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają przedsiębiorstwa, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces jest obarczony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i adres firmy, przedmiot działalności, kwotę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast niżej skrótowo, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się równie istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.