Założenie spółka z o.o.

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Założenie spółka z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest drobnostkowa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Naprawdę nie jest to takie łatwe, co jest przyczyną, że bardzo duża grupa osób odpuszcza realizację tego celu, ponieważ szereg zadań i formalności, które pasowałoby zrealizować,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces został obciążony kilkoma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei niżej skrótowo, punktowo wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.