Założenie spółki Joint Ventures

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Założenie spółki Joint Ventures .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest drobnostkowa a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że spora liczba osób po prostu odpuszcza realizację tego celu, z racji tego, że zakres zadań i formalności, które powinno się zrealizować,jest przerażający. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces został obciążony kilkoma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę i adres firmy, przedmiot działalności, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei dalej skrótowo, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się również ważne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Założenie spółki Joint Ventures

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Założenie spółki Joint Ventures .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest błahostkowa i, że nie będzie dla nikogo problemem. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to takie łatwe, co powoduje, że wiele osób po prostu wycofuje się z tego projektu, gdyż szereg zadań i kwestii, które należy załatwić,jest przerażający. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją firmy, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces jest obciążony paroma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę oraz adres firmy, obszar działania, kwotę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei niżej króciutko, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo istotne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.