Założenie spółki na usługi pielęgniarskie

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Założenie spółki na usługi pielęgniarskie .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć łatwa a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W praktyce nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co sprawia, że wiele osób po prostu rezygnuje z tego planu, gdyż zbiór czynności i formalności, które trzeba zrealizować,jest zniechęcający. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa został obciążony paroma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i siedzibę firmy, obszar działania, kwotę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast niżej skrótowo, punktowo wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, ale które są równie ważne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.