Założenie spółki partnerskiej

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Założenie spółki partnerskiej .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć prosta i, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W życiu realnym nie jest to proste, co powoduje, że wiele osób po prostu wycofuje się z tego planu, z racji tego, że szereg zadań i kwestii, które musi się załatwić,jest przerażający. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa jest obciążony kilkoma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i adres spółki, obszar działania, sumę kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast poniżej w skrócie, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.