Założenie spółki z o.o.

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Założenie spółki z o.o. .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest łatwa oraz, że nie będzie dla nikogo problemem. W praktyce nie jest to takie łatwe, co jest przyczyną, że rzesza osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego projektu, gdyż zakres zadań i formalności, które należy załatwić,jest olbrzymi. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces został obciążony paroma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz siedzibę spółki, obszar działania, wartość kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zakładania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast niżej króciutko, od punktów wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.