Założenie spółki z o o

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Założenie spółki z o o .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć prosta i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Naprawdę nie jest to proste, co przyczynia się do tego, że bardzo duża grupa osób po prostu odpuszcza realizację tego projektu, bo obszar zadań i zagadnień, które należy zrealizować,jest bardzo duży. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces został obciążony paroma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz siedzibę firmy, przedmiot działalności, kwotę kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Jednak poniżej króciutko, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Założenie spółki z o o

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie Założenie spółki z o o .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest łatwa a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. Realia są nieco inne i nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że spora liczba osób odpuszcza realizację tego pomysłu, gdyż obszar zadań i kwestii, które należy zrealizować,jest olbrzymi. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces został obarczony paroma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę i adres spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast niżej króciutko, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, które okazują się równie istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.