Założenie spółki z o.o. koszt przygotowania dokumentów

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Założenie spółki z o.o. koszt przygotowania dokumentów .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa prosta a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. Naprawdę nie jest to takie łatwe, co jest przyczyną, że spora liczba osób po prostu odpuszcza realizację tego pomysłu, z racji tego, że zakres obowiązków i kwestii, które pasowałoby załatwić,jest zniechęcający. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Omawiany proces został obciążony kilkoma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę i adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei poniżej w skrócie, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się również ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.