Założenie spółki z o.o. pomoc

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Założenie spółki z o.o. pomoc .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest łatwa a także, że żadna osoba nie będzie z nią miała kłopotu. W życiu realnym nie jest to takie łatwe, co wpływa na to, że wiele osób po prostu rezygnuje z tego celu, z racji tego, że spis obowiązków i formalności, które powinno się załatwić,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa został obarczony paroma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei dalej króciutko, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.