Założyć spółkę z o.o. i zarobić

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Założyć spółkę z o.o. i zarobić .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest prosta a także, że nie będzie dla nikogo problemem. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co jest przyczyną, że grono osób odpuszcza realizację tego projektu, bo obszar czynności i kwestii, które powinno się zrealizować,jest wielki. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją firmy, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces został obciążony kilkoma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę i adres firmy, obszar działania, wartość kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek ten składa się na odpowiednim formularzu, do którego dołączone są odpowiednie załączniki.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei niżej króciutko, punktowo wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, ale które są równie niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.