Zestaw dokumentów do KRS przy rejestracji spółki z o.o.

Spółkę z o.o. może zakładać osoba, której nie przerazi Zestaw dokumentów do KRS przy rejestracji spółki z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest błahostkowa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co powoduje, że grono osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego projektu, gdyż zakres zadań i formalności, które należy zrealizować,jest bardzo duży. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają instytucje, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces został obciążony kilkoma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: nazwę oraz adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Z kolei poniżej króciutko, punktowo wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.