Zmiana składu wspólników w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prawną przez osoby, które chcą prowadzić własny biznes. Warto zaznaczyć, że powodem popularności spółki z o.o. jest fakt ograniczenia ryzyka utraty majątku prywatnego przez wspólników w przypadku problemów finansowych podmiotu.

Wspólnicy mają obowiązek prowadzenia spraw podmiotu oraz kontrolować podejmowane w niej działania, aby nie doprowadzić do upadłości spółki.

Czy jest możliwość dokonania zmiany składu wspólników? Jak przeprowadzić procedurę?

Procedura zmiany wspólników w spółce z o.o. zobowiązuje do przeprowadzenia procedury aktualizacji danych w KRS. Zarząd spółki reprezentujący spółki zobligowany jest do dokonania zmian w rejestrze KRS oraz dopilnowania, by wszystkie zawarte w nim informacje były rzetelne oraz zgodne z prawdą.

Zarząd spółki jest zobligowany do:
– złożenia wniosku o zmianę danych podmiotu wpisanego do rejestru (KRS-Z03)
– uiszczenia opłaty sądowej oraz dołączenia dowodu dokonania zapłaty
– uiszczenia opłaty za ogłoszenie zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz dołączenia dowodu dokonania zapłaty
– załączenia do wniosku aktu notarialnego, na podstawie którego doszło do zmian w umowie spółki
– dołączenia umowy sprzedaży udziałów
dołączenia aktualnej listy wspólników

Zarząd zobligowany jest również do załączenia tekstu jednolitego umowy spółki zgodnie z wymaganiami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkowie zarządy muszą również zadbać o to, aby cała procedura przebiegła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.